Ανακοινώσεις Εταιρικών Κερδών

Η ανακοίνωση εταιρικών κερδών είναι μία δημοσίευση που γίνεται από δημόσιες εταιρίες για να αναφέρουν την επίδοσή τους. Αναλύοντας τα εταιρικά κέρδη του τριμήνου, οι επενδυτές μπορούν να υπολογίσουν την οικονομική ευημερία της εταιρίας. Η ανακοίνωση κερδών μίας εταιρίας, ειδικά μίας δημοφιλούς εταιρίας με υψηλή κεφαλοποίηση στη αγορά, μπορεί να επηρεάσει τις τιμές των μετοχών της, προκαλώντας τους μεγάλες διακυμάνσεις τις ημέρες οπού ανακοινώνονται τα κέρδη του τριμήνου.

Γι' αυτό τον λόγο, η μέγιστη έκθεση των σχετικών μετοχών θα προσαρμόζεται καθόλη την διάρκεια της περιόδου δημοσίευσης. Η μέγιστη έκθεση ανά μετοχή θα περιορίζεται στις 50.000$.

Σημείωση: αυτή η λίστα μπορεί να μην είναι αναλυτική, καθώς περισσότερα εταιρικά κέρδη μπορεί να ανακοινωθούν μετά την σύνταξή της. Οι όροι συναλλαγών που εμφανίζονται στην ενότητα "Πληροφορίες Τίτλου" στο παράθυρο συναλλαγής του κάθε τίτλου είναι πάντα οι πιο ενημερωμένοι.

Τίτλος Ημερομηνία
Tencent Music Entertainment Gr (TME) 11.11.2019
CBS Corp (CBS) 12.11.2019
Jumia Technologies AG (JMIA) 12.11.2019
HUYA Inc (HUYA) 12.11.2019
Cisco Systems Inc (CSCO) 13.11.2019
Weibo Corp (WB) 14.11.2019
Walmart Inc (WMT) 14.11.2019
NVIDIA Corp (NVDA) 14.11.2019
JD.com Inc (JD) 15.11.2019
Κλείσιμο Παραθύρου